Kontakt

Katedra chémie
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Sekretariát:
e-mail: skolencikova@ukf.sk
tel. č.: +421 37 6408 659