Štúdium

Katedra chémie garantuje

Učiteľský Bc. študijný program:

  • učiteľstvo Chémie v kombinácií (forma štúdia - denná).

Ďalšie informácie.

Učiteľský Mgr. študijný program:

  • učiteľstvo Chémie v kombinácií (forma štúdia - denná).

Ďalšie informácie

Doktorandský  PhD. študijný program:

  • Teória vyučovania chémie, študijný odbor 1.1.10 Odborová didaktika (forma štúdia – denná, externá).

Ďalšie informácie