Publikácie

Výpis publikačnej činnosti Katedry chémie nájdete tu:

Manuál pre vyhľadávanie publikácii Katedry chémie v online katalógu KIS tu: