Pracovníci

prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.

Vedúca katedry
Pedagogický pracovník

Telefón: 
037 6408 658
0907 670 188

E-mail: 
kjomova@ukf.sk

Miestnosť: C-8

Rozvrh: Zobraz

 

 

  

 

doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.

Zástupca vedúcej katedry
Pedagogický pracovník

Telefón:
037 6408 657

E-mail:
mfeszterova@ukf.sk

Miestnosť: C-7

Rozvrh: Zobraz

 

  

 

  doc. Ing. Mária Porubská, PhD.

Pedagogický pracovník

Telefón: 
037 6408 655

E-mail: 
mporubska@ukf.sk

Miestnosť: C-5

Rozvrh: Zobraz

 

 

 

doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD.

Pedagogický pracovník

Telefón:
037 6408 661

E-mail:
zjenisova@ukf.sk

Miestnosť: C-22

Rozvrh: Zobraz

 

  

 

 Mgr. Jana Braniša, PhD.

Pedagogický pracovník

Telefón: 
037 6408 654

E-mail:
jbranisa@ukf.sk

Miestnosť: C-4

Rozvrh: Zobraz

 

  

 

Ing. Lenka Kucková, PhD.

lkuckovaPedagogický pracovník

Telefón:
037 6408 654

E-mail:
lkuckova@ukf.sk

Miestnosť: C-4

 

 

 

Mgr. Lenka Hudecová, PhD.

Pedagogický pracovník

Telefón:
037 6408 654

E-mail:
ldrostinova@ukf.sk

Miestnosť: C-4

Rozvrh: Zobraz

 

  

 Mgr. Peter Lauro

Pedagogický pracovník

Telefón:
037 6408 653

E-mail:
plauro@ukf.sk

Miestnosť: C-203

Rozvrh: Zobraz

 

 

Externí zamestnanci

 prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

Pracovník na čiastkový uväzok

Telefón:
037 6408 656

E-mail:
mvalko@ukf.sk

Miestnosť: C-6

Rozvrh: Zobraz

 

  

 doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.

Pracovník na čiastkový uväzok

Telefón:
037 6408 656

E-mail:
jmoncol@ukf.sk

Miestnosť: C-6

Rozvrh: Zobraz

 

  

 

Technickí pracovníci

Ing. Sylvia Kolenčíková

Technický pracovník

Telefón:
037 6408 659

E-mail:
skolencikova@ukf.sk

Miestnosť: C-9

 

 

 

Monika Dzianová

 

Technický pracovník

Telefón:
037 6408 659

E-mail:
mdzianova@ukf.sk

Miestnosť: C-9  

Doktorandi 

Ing. Lýdia Porubcová 

Interný doktorand

Telefón:
037 6408 653

E-mail:
lydia.porubcova@ukf.sk

Miestnosť:  C-203

Rozvrh: Zobraz

 

Mgr. Radka Malá 

Interný doktorand

Telefón:
037 6408 653

E-mail:
radka.mala@ukf.sk

Miestnosť:  C-203 

Rozvrh: Zobraz

Mgr. Barbora Máliková 

Externý doktorand

Telefón:
0908 274 510

E-mail:
barbora.malikova@ukf.sk, barbora.malikova@gmail.com