Študenti

Milí študenti,
táto stránka je venovaná hlavne vám. Môžete tu nájsť veľa dôležitých informácií, ako aj množstvo materiálov potrebných pre štúdium na Katedre chémie FPV UKF v Nitre.