Pripravujeme...

Katedra chémie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vás srdečne pozýva na prednášku 

RNDr. Petra Spišáka, CSc. 

 Práca so systémom Vernier 

Prednáška je spojená s praktickými ukážkami využitia meracieho systému Vernier pre prácu v školskom laboratóriu. 

Kedy? 16. novembra 2017 o 10 hodine

Kde?  Katedra chémie FPV UKF v Nitre v miestnosti THC011

Udialo sa...

Katedra chémie FPV UKF v Nitre v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 organizovala pre študentov, pedagógov i širokú verejnosť vedecko-populárne prednášky na tému:

Copper for Life

s Ing. Michaelom Lawsonom, PhD.

Zlúčeniny kovov v medicíne na terapiu a diagnostiku

s doc. Ing. Jánom Moncoľom, PhD.

 

Prednášky sa uskutočnili 7. a 9. novembra 2017.