Možnosti štúdia na Fakulte prírodných vied

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na Fakulte prírodných vied je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium nasledovných dvojkombinácií predmetov:

·         Chémia v kombinácii s predmetom:

  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španieslky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií)

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Dôležité termíny

Poplatky za prijímacie konanie

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na Fakulte prírodných vied je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium nasledovných dvojkombinácií predmetov:

·         Chémia v kombinácii s predmetom:

  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií)

Podmienky prijatia na magisterské štúdium

Dôležité termíny

Poplatky za prijímacie konanie

Prémia za najvyšší trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila dňa 24. septembra 2015 prof. RNDr. Klaudii Jomovej, PhD., vedúcej Katedry chémie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ako prvej z našej univerzity prémiu za trojročný vedecký ohlas, a to v kategórii prírodných a lekárskych vied. Ocenenie, ktoré je prejavom verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri roky, jej v Bratislave slávnostne odovzdali riaditeľ Literárneho fondu JUDr. Ladislav Serdahély a predseda výboru sekcie MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Čitajte viac tu.

Médiá o nás

našenoviny.sk

V Nitre prezentovali vedu zábavným spôsobom

 

V utorok 10. novembra sa v nitrianskom nákupnom centre konal netradičný jarmok. Niesol prívlastok vedecký a ingrediencie výsledného elixíru sa skladali z prírodovedných smerov. Už od rána sa to tam hemžilo vedeckými pracovníkmi, študentmi, či deťmi. 

Viac

TVnitrička