Pozvánka na prednášky

Pozývame Vás na prednášky pedagógov z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczného im. K. Pułaskieho v Radomiu v rámci programu Erasmus +, ktoré sa budú konať dňa 12.12.2018 (streda) o 11.00 hod. v miestnosti C11 (Katedra chémie, prízemie, blok C).

Program prednášok:

  1. Cosmetics for children - improvement of the safety in use, new raw materials, preparatian and properties, prednášajúca dr. inż. E. Klimaszewska,
  2. Innovative fabric softeners - product forms, properties, test methods, prednášajúca dr. inż. M. Ogorzałek,
  3. New trends for hair shampoos – new raw materials, properties and quality estimation methods, prednášajúca dr. inż. M. Zięba.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Možnosti štúdia na Fakulte prírodných vied

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na Fakulte prírodných vied je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium nasledovných dvojkombinácií predmetov:

Chémia v kombinácii s predmetom:

  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií)

Prihlasovanie sa na štúdium

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na Fakulte prírodných vied je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium nasledovných dvojkombinácií predmetov: 

Chémia v kombinácii s predmetom:

  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií) Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Prihlasovanie sa na štúdium 

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium