prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.

 

Vedúca katedry

Pedagogický pracovník

Telefón: 
037 6408 658
0907 670 188

E-mail: 
kjomova@ukf.sk

Miestnosť: C-8 

 

 

 

 

Vzdelanie a kvalifikačný rast:

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava:

 • RNDr. v odbore biochémia (1990)

Fakulta prírodných vied UKF, Nitra:

 • vedecká hodnosť PhD. v odbore všeobecná biológia (2003)

Fakulta biochémie a potravinárstva SPU, Nitra:

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore biotechnológie (2006)

Fakulta biochémie a potravinárstva SPU, Nitra:

 • vedecko-pedagogická hodnosť profesor v odbore biotechnológie (2013)

Výučba:

 • Biochémia  (prednáška)
 • Biochémia pre ošetrovateľstvo (prednáška)
 • Organická chémia  (prednáška)

Zahraničné pobyty:

 • Kurz inštrumentálnych analytických metód „Teaching and learning modern separation and bioanalytical methods“, Katedra chémie Varšavská Univerzita, Poľsko (2002)
 • University of Pécs, Faculty of Natural Sciences, Hungary, (CEEPUS—2004, 2008)
 • Agder University in Kristiansand, Norway (Sokrates Erasmus—2007, 2008)

Vybrané publikácie:

Kapitoly v zahraničných monografiách: 

Jomová, K., Lawson, M., Valko, M.: 
Mechanisms of antioxidant activity. 
Food Oxidants and Antioxidants: Chemical, Biological, and Functional Properties. 
Editors: G. Bartosz, CRC Press, Taylor & Francis group, Boca Raton, FL, 2013, p. 325-342

Jomová, K.:
Thermodynamics of free radical reactions and the redox environment of a cell.
Oxidative Stress: Diagnostics and Therapy, Editor S. Andreescu,
American Chemical Society, Washington DC, 2012

Jomová, K., Valko, M.:
Free radicals, signal transduction, and human disease.
Oxidative Stress in Vertebrates and Invertebrates: Molecular Aspects of Cell Signaling. Editors T. Farooqui, A. A. Farooqui,
Wiley-Blackwell, New York, 2011, s. 17-32.

Vybrané publikácie v časopisoch registrovaných v Current Contents:

Gala, L., Lawson, M., Jomová, K., Zelenický, Ľ., Čongradyová, A., Mazúr, M., Valko, M.
EPR Spectroscopy of a Clinically Active (1:2) Copper(II)-Histidine Complex Used in the Treatment of Menkes Disease: A Fourier Transform Analysis of a Fluid CW-EPR Spectrum.
In Molecules. 2014,Vol.19, Is.1, p. 980-991   

Jomová, K., Valko, M.
Health protective effects of carotenoids and their interactions with other biological antioxidants.
In European Journal of Medicinal Chemistry. 2013,  Vol.70,  p. 102-110   

Jomová, K.:
Importance of Iron Chelation in Free Radical-Induced Oxidative Stress and Human Disease.
In Curr. Pharm. Des. 17 (2011).

Moncoľ, J., Jomova, K., Zelenicky, L. et al.
A tetranuclear copper(II) cluster: bis(μ-4-chlorobenzoato-κ(2)O:O')(4-chlorobenzoato-κ(2)O,O')(4-chlorobenzoato-κO)tetrakis(μ(3)-2-pyridylmethanolato-κ(4)N,O:O:O)tetracopper(II).
In Acta Crystallogr C., 67 p. 318-320 (2011).

Jomová, K., Valko, M.:
Advances in metal-induced oxidative stress and human disease.
In Toxicology, 283, p. 65-87 (2011). (číslo 1. v 25 „Hottest Articles“)

Jomova, K., Jenisova, Z., Feszterova, M., Baros, S. et al.
Arsenic: toxicity, oxidative stress and human disease.
In J. Appl. Toxicol, 31, p. 95-107 (2011).

Jomova, K.,Vondrakova, D., Lawson, M., Valko, M.:
Metals, oxidative stress and neurodegenerative disorders.
In Mol. Cell. Biochem. 345, p. 91-104 (2010). Najviac sťahovaný článok za roky 2010-2011

Jomová, K., Benková, M., Kraic, J.:
Enrichment of Chickpea genetic resources collection monitored by microsatellites.
In Czech J. Genetics Plant Breeding, 45, p. 11-17 (2009).

Hamuláková, S., Poprac, P., Jomová, et al.:
Targeting copper(II)-induced oxidative stress and the acetylcholinesterase system in Alzheimer's disease using multifunctional tacrine-coumarin hybrid molecules. 
In Journal of Inorganic Biochemistry Vol. 161, iss. 8 (2016), s. 52 - 62. ISSN 0162-0134.

Ocenenia:

Cena Literárneho fondu za najvyšší trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodných a lekárskych vied

 

Science Citation Index (SCI) by Thomson Reuters:

Počet SCI citácií: viac ako 1400 (Apríl, 2016).

Projekty:

Vedúci projektov:

 • KEGA (2006-2008) Rozvojový projekt (2007)

Spoluriešiteľ projektov:

 • VEGA (5), KEGA (3), Štátne úlohy výskumu a vývoja (2), projekty ESF, APVV (1)

Koordinátor projektu:

 • CEEPUS za FPV UKF (2): 2006-2008